Kreatywna strona życia

Nasz klucz do kreatywności

Słowo kreuje spowszedniało. Słyszymy je w każdym możliwym kontekście. „Kreatywne” jest wszystko. Teraz każdy tworzy. Nie bardzo zdajemy sobie sprawę z tego, co naprawdę kryje się za kreatywnością. Warto przypomnieć, że przez lata twórczość była zarezerwowana dla działalności Boga. To była Jego umiejętność. Człowiek mógł jedynie wytwarzać lub wykonywać. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku artyści zaczęli podkreślać, że tworzą. Mówili o sobie per twórcy. Do tego grona dołączyli filozofowie i naukowcy. Dzisiaj, w codziennej aktywności, człowiek przyznaje sobie prawo do tworzenia. Dlatego czas, by bliżej przyjrzeć się temu, czym jest twórczość. Podejdźmy metodycznie do tego procesu. By nie tylko na poziomie deklaracji, ale rzeczywiście, zostać autentycznym twórcą. Czyli tworzyć rzeczy nowe, cenniejsze niż te, które dotychczas potrafiłem.

Kreuje.pl to portal, który będzie popularyzował dzieła uważane za twórcze. Będzie pokazywał drogi prowadzące do ich osiągania. Chcemy prezentować osobowości, które osiągają cenne dzieła. Dzięki temu nie wahamy się nazywać ich twórcami.

Makary Krzysztof Stasiak – twórca portalu kreuje.pl

Z drugiej strony portal będzie przedstawiał refleksje nad twórczością. Jak postępować, by zwiększać moce sprawcze? Nieustannie wychodzić poza to, co dotychczas potrafiłem, wiedziałem. To nieustanne wychodzenie poza, owa dbałość o zwiększanie posiadanego potencjału, to droga prowadząca do wytwarzania działania twórczego. I osiągania ponadstandardowych efektów. Na naszym portalu będziemy pokazywać tę drogę. Drogę do stania się twórczym.

Jesteśmy przekonani, że wiele osób będzie do nas zaglądać. Będzie dzielić się swoimi doświadczeniami. Po to, by wspólnie wznosić się ponad standardowe działanie i tworzyć lepszy świat. Opieramy się na wieloletnich doświadczeniach, będących wynikiem badań nad twórczością. Na wypracowanych sposobach jej ćwiczenia, które od lat realizowane są w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Już 25 lat pokazujemy, jak być twórczym. Nasi studenci odkrywają kreatywność i uczą się, jak wygrywać, tworząc ponadstandardowe projekty. Uczelnia sama w sobie jest dowodem, że działaniem twórczym można pokonać nawet największe kryzysy.

Jesteśmy niezwykle otwarci na doświadczenia innych. Zapraszamy do współpracy. Naszym zamysłem jest, by portal stał się „okrągłym stołem” wymiany doświadczeń. Podpowiadajcie nam, zgłaszajcie uwagi, ale także budujcie z nami twórczą stronę internetu.

Makary K. Stasiak
twórca portalu Kreuje.pl


Wydawca: Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Nauki PiN

Zespół: Makary K. Stasiak, Marcin Kluczyński, Karol Szlawski, Krzysztof Lewandowski, Paulina Gocała, Wiesław Przybyła, Natalia Królikowska, Kinga Kwiatkowska-Kuc