Postaw na emocje z AHE

Motywacja, zdeterminowanie, sympatia, zainteresowanie, zadowolenie, entuzjazm, zaradność, kompetencje, kreatywność, świadomość – to tylko część haseł, które przyświecają studentom Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Po serii naszych produkcji przyszła pora na odcinek wyjątkowy, bo… o nas samych! Dzisiejszy film opowiada o emocjach i relacjach łączących społeczność AHE.

Nie samymi zajęciami człowiek żyje – w naszych murach zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie. Znajdzie się także miejsce do spędzenia czasu z przyjaciółmi oraz odpoczynku.

Poznawanie innych kultur? To również jest możliwe dzięki projektom biura międzynarodowego i studentów z całego świata. Polscy i zagraniczni studenci wspólnie tworzą i przy okazji się bawią tym.

Odpowiednia komunikacja jest kluczem do sukcesu w wielu dziedzinach. Umiejętność rozpoznania i nazwania swoich emocji staje się kluczowa w relacjach z innymi ludźmi. Już nawet antropologiczna definicja emocji, to według medycyny stan znacznego poruszenia umysłu.

emocje w AHE

Emocje charakteryzują się tym, że pojawiają się nagle i zawsze łączą się z pobudzeniem somatycznym; mogą osiągnąć dużą intensywność, ale są przejściowe. Procesy emocjonalne, to część procesów psychicznych, które nadają jakość oraz określają znaczenie poznaniu i czynnościom podmiotu, jakie mają dla niego będące źródłem emocji przedmioty, zjawiska, inni ludzie, a także własna osoba, czyli wartościują stymulację.

Charakterystyczne przejawy emocji badał Karol Darwin, a swoje wnioski opublikował w książce pt. O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt. Teoretyczną podstawą emocji zajmowali się też Immanuel Kant i David Hume, a teoria Jamesa-Langego jest jedną z pierwszych, próbujących wyjaśnić powstawanie emocji, które opisuje w sekwencji: zauważenie bodźca – zmiany somatyczne – interpretacja zmian somatycznych, jako emocji. Podobnie traktuje zagadnienie dwuczynnikowa teoria emocji (teoria etykietowania poznawczego): najpierw człowiek musi uświadomić sobie, że jest pobudzony, następnie musi zinterpretować swoje pobudzenie.

Funkcjonujące obecnie teorie emocji, to: teoria Cannona-Barda, teoria emocji Plutchika oraz poznawcza teoria pobudzenia R. Lazarusa i S. Schachtera.

Z pomocą współczesnej medycyny stwierdzono, że na stan emocjonalny może wpływać działanie neuronów lustrzanych.

emocje w AHE

Emocje wywarły swój wpływ także w sztuce – artyści zazwyczaj tworzą pod wpływem silnego pobudzenia mózgu.

Produkcja opowiadająca o emocjach w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej dostępna jest po tym linkiem: https://kreuje.pl/ahe-stawiamy-na-emocje/.

Zostaw komentarz